SULFORAFAN

Sulforafan je organsko jedinjenje sumpora koje se, u obliku svog prekursora glukorafanina (sulforafanina), nalazi u biljkama iz porodice krstašica (krucifere, Brassicaceae).

Sulforafan

Sulforafan

Glukorafanin je kompleksno jedinjenje koje pripada grupi tioheterozida – glukozinolata. Povrtarske kulture iz familije krstašica kao što su brokola i posebno klice brokole, kelj, prokelj, karfiol, kupus, keleraba su bogati izvori različitih glukozinolata. Razgradnjom molekula glukozinolata dejstvom enzima mirozinaze oslobađaju se izotiocijanati, jedinjenja visoke biološke aktivnosti čiji je izraziti predstavnik sulforafan.

Sulforafan

Jedinjenja sumpora daju kruciferama specifičan, intenzivan miris i ljutkast ukus zbog čega ih veliki broj ljudi izbegava te retko i nerado koristi u ishrani uprkos izuzetnoj nutritivnoj i lekovitoj vrednosti.

Na primer, brokola i posebno klice brokole su bogati izvori glukorafanina, prekursora sulforafana. U nepovređenoj biljci, glukorafanin i enzim mirozinaza su razdvojeni. Međutim, kada se biljka povredi kidanjem ili žvakanjem i tako naruši integritet ćelijske membrane, oslobođena mirozinaza reaguje i oslobađa sulforafan iz prekursora. Količina oslobođenog sulforafana zavisi od aktivnosti mirozinaze, tako da će organizam apsorbovati najveću količinu sulforafana ako se presna biljka dugo žvaće.

Glukorafanin

Glukorafanin

Poslednjih godina sulforafan posebno privlači pažnju istraživača kao supstanca koja ima ogroman potencijal za primenu u preventivne i terapijske svrhe. Rađena su i rade se mnoga pretklinička i klinička ispitivanja kojima je pokazano da sulforafan deluje protektivno na zdrava tkiva, pre svega indukujući prirodne anioksidantne sisteme u ogranizmu, tzv. enzime faze II kao što su glutation-s-transferaza i kinon-reduktaza i povećavajući transkripciju tumor-supresornih proteina.

Pretkliničkim ispitivanjima na tkivu u kulturi je pokazano da prečišćeni sulforafan inhibiše rast i ubija različite sojeve Helicobacter pylori, bakterije koja se dovodi u vezu sa značajnim povećanjem rizika za oboljevanje od čira i raka želuca, uključujući i sojeve koji su rezistentni na antibiotsku terapiju. Helicobacter pylori je, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, karcinogen kojim je inficirano nekoliko milijardi ljudi u svetu.

Pretklinička studija rađena u Velikoj Britaniji otkrila je pozitivan uticaj sulforafana na jačanje prirodnih odbrambenih mehanizama organizma koji štite krvne sudove od upale i sprečavaju razvoj ateroskleroze.

Dejstvo sulforafana na nivou krvnih sudova može biti od pomoći u borbi protiv povišenog krvnog pritiska.

Ispitivanjima na velikom broju životinjskih vrsta je pokazano da izotiocjanati i njihovi aktivni metaboliti u organizmu inhibišu razvoj hemijski izazvanih karcinoma pluća, jetre, jednjaka, želuca, tankog i debelog creva i dojke. Za razliku od normalnih ćelija, ćelije raka se veoma brzo dele i gube sposobnost apoptoze (genski vođena smrt ćelije koja se prirodno dešava usled starosti ili abnormalnosti ćelije). Pokazano je da izotiocijanati, kada se u procesu ćelijske deobe desi oštećenje DNK, inhibišu dalju proliferaciju koja bi mogla da dovede do razvoja raka i imaju jedinstvenu sposobnost da indukuju ciljanu apoptozu kod velikog broja različitih tipova ćelija raka.

Sulforafan je detoksikator organizma koji to dejstvo ispoljava preko dva mehanizma. Direktnim, zahvaljujući svojoj hemijskoj strukturi i indirektnim, stimulacijom prirodnih enzima detoksikacije organizma.

Terapijski potencijal sulforafana danas je predmet mnogih kliničkih ispitivanja u svetu. Dosadašnji rezlutati ukazuju na izuzetno široke mogućnosti primene kod najrazličitijih hroničnih i degenerativnih bolesti kao što su astma, alergije, hronična opstruktivna bolest pluća, različita inflamatorna oboljenja, ateroskleroza i druge kardiovaskularne bolesti, prekancerozna stanja, rak pluća, debelog creva, želuca, prostate i dojke, radijacioni dermatitis, cistična fibroza.

Klinička studija u kojoj je praćen efekat oralno davanih klica brokole kod pacijenata inficiranih sa Helicobacter pylori dala je pozitivne rezultate i ohrabrila dalja ispitivanja o mogućnostima kombinovane primene sa lekovima iz grupe antibiotika i inhibitora protonske pumpe. Druga klinička studija potvrdila je pozitivan efekat sulforafana na suzbijanju Helicobacter pylori pri redovnom, svakodnevnom uzimanju.u periodu od četiri i osam nedelja. Do potpune eliminacije bakterije nije došlo jer je, osam nedelja po prestanku redovnog uzimanja sulforafana, detektovana koncentracija Helicobacter pylori kod ispitanika odgovarala onoj na početku ispitivanja.

Otkriven je pozitivan uticaj sulforafana na sprečavanje oksidacije LDL holesterola, optimizaciju krvnog pritiska i jačanje prirodnih odbrambenih mehanizama organizma koji štite krvne sudove od upale i tako sprečavaju razvoj ateroskleroze.

Sulforafan u organizmu podstiče mehanizme zaštite od štetnih efekata UV zračenja i tako prevenira i usporava napredovanje nemelanomskog raka kože.

U SAD je u toku kliničko ispitivanje o mogućnostima primene sulforafana kod rekurentnog karcinoma prostate čiji će rezulatati biti saopšteni u novembru 2012.

Pioniri svih ovih istraživanja su naučnici sa američkog Univerziteta Johns Hopkins, vodećeg svetskog naučno-istraživačkog centra u oblasti medicine i srodnih nauka, koji okuplja na svojim projektima i značajan broj nobelovaca. Njihova početna otkrića ohrabrila su mnoge istraživače i institucije da iniciraju pretklinička i klinička ispitivanja ovih supstanci, pre svega u SAD i Izraelu.

Rezultati studija pokazuju da je kod zdravih osoba za značajno smanjenje rizika za oboljevanje od raka neophodno pet ili više obroka presnih krucifra nedeljno. Međutim, kada se u ishrani koristi termički obrađeno povrće, enzim mirozinaza biva inaktiviran, tako da samo zanemarljiva količina izotiocijanata biva oslobođena iz prekursora i to dejstvom enzima crevne mikroflore čoveka, dok najveći deo biva izgubljen za organizam. Kuvanje povrća dodatno povećava gubitak aktivnosti jer su glukozinolati rastvorljivi u vodi. Samo nešto manji su gubici ukoliko se povrće priprema na pari ili u mikrotalasnoj pećnici.

Danas postoje proizvodi koji sadrže ekstrakt brokole, klica brokole i drugog povća iz familije krucifera koji se mogu nabaviti bez recepta. Veoma je važno odabrati proizvod vrhunskog kvaliteta, gde je ekstrakcija izvršena tako da je u potpunosti sačuvana aktivnost sulforafana i drugih izotiocijanata i čiji je sadržaj standardizovan tako da se obezbedi preporučeni dnevni unos (PDU) sulforafana koji, u zavisnosti od stepena izloženosti osobe faktorima rizika, iznosi 200-400 mcg. Kao i presno povrće, za ispoljavanje pozitivnih efekata po zdravlje, i ove proizvode treba uzimati redovno i trajno.

Nisu zabeležena bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva izotiocijanata na organizam čoveka čak ni pri unošenju izuzetno velikih količina, više desetina puta većih od uobičajenih količina u ishrani. Ipak se, s obzirom da utiču na aktivnost pojedinih enzima u organizmu, trudnicama, dojiljama i osobama koje uzimaju lekove, preporučuje upotreba ovakvih proizvoda uz prethodnu konsultaciju sa lekarom.

Unesite PDU sulforafana - kliknite na moguće REŠENJE.