SLOBODNI RADIKALI

Slobodni radikali su nestabilni, hemijski veoma reaktivni atomi ili molekuli koji se, u organizmu čoveka, prirodno stvaraju u metaboličkim procesima. Neki od ovih slobodnih radikala u organizmu obavljaju korisne funkcije ali je većina potencijalno veoma štetna jer, hemijskim reagovanjem, može da ošteti vitalne gradivne ćelijske elemente, čime se prouzrokuje trajno oštećenje, gubitak funkcije pa i smrt ćelije. Sam organizam je sposoban da, do određenog stepena, vrši neutralizovanje slobodnih radikala a kapacitet neutralizovanja zavisi od mnogih faktora, posebno od starosti (uzrasta), opšteg zdravstvenog stanja i kvaliteta ishrane.

Pored ovih, endogenih, uzročnika nastanka slobodnih radikala u organizmu, savremeno doba donelo je i mnogobrojne egzogene koji su postali prirodni sastavni elementi okruženja ili načina života: aerozagađnje, zagađenje zemljišta koje se prenosi u hranu i vodu, pesticide, duvanski dim, različite vrste zračenja, psihički stres kao neizbežni deo svakodnevice, nepravilan dijetetski režim i loše navike u ishrani, nedovoljnu fizičku aktivnost, intenzivan mišićni rad i naporno vežbanje pa čak i neke oblike terapija i neke lekove. Ovi ataci iz okruženja drastično povećavaju produkciju slobodnih radikala i iscrpljuju prirodni odbrambeni kapacitet organizma koji, nesposoban da se brani, zapada u stanje oksidativnog stresa.

Savremena medicina u slobodnim radikalima prepoznaje moguće uzročnike preranog starenja organizma, nastanka, ranije pojave ili ubrzanijeg toka mnogih degenerativnih promena, akutnih i hroničnih zapaljenskih procesa, neuroloških i kardiovaskularnih poremećaja. Posebna pažnja se u novije vreme posvećuje ispitivanjima potencijalne povezanosti delovanja slobodnih radikala sa reumatoidnim artritisom, vaskulitisom, Alchajmerovom bolešću, parkinsonizmom, cerebrovaskularnim oštećenjima, mišićnom distrofijom, hipertenzijom i hipertenzivnim bolestima srca, aterosklerozom, fibrozom pluća, kataraktom, malignim bolestima jer se pretpostavlja da oksidativni stres, kao posledica izgubljene bitke između povećane količine slobodnih radikala u organizmu i antioksidativnih odbrambenih mehanizama organizma, znatno doprinosi nastanku navedenih poremećaja zdravlja.