XX vek - vek penicilina

XXI vek – vek antioksidanasa


Da li znate

Da su ovo reči Linusa Paulinga, dvostrukog dobitnika Nobelove nagrade za medicinu:

"Moderna medicina je otkrila da optimalnom količinom nutrijenasa mogu biti prevenirane i lečene mnoge bolesti bez upotrebe skupih lekova i hirurgije."

Da su najčešće bolesti čoveka XXI veka

 • Kardiovaskularne
 • Maligne
 • Reumatske
 • Dijabetes tip II
 • Neuropsihijatrijske

Da su bolesti savremenog čoveka posledica

 • Načina života, ishrane, nedovoljne ili preterane fizičke aktivnosti, nedostatka pozitivnog životnog stava (40 – 50%)
 • Psihičkog stresa (15 – 20%)
 • Nasleđa (20 – 30%)

Da su nam danas neophodni dijetetski suplementi jer u savremenoj ishrani dominiraju

 • Rafinisane namirnice
 • Masnoće bogate holesterolom
 • Namirnice sa visokim sadržajem aditiva
 • Namirnice zagađene pesticidima
 • Namirnice nutritivno osiromašene industrijskom obradom

A da nedostaju nutritivno bogate namirnice

 • Voće
 • Povrće
 • Integralne žitarice

Da u našoj ishrani često nedostaju mikronutrijensi čak i ako se trudimo da koristimo nutritivno bogate namirnice zato što je

 • U zemljištu sadržaj mineralnih materija za 30% manji nego pre 30 godina (Zn, Se) zbog modernog načina obrade i upotrebe veštačkih đubriva (izveštaj SZO)
 • Povećana zagađenost vazduha, vode i zemljišta
 • sadržaj mikronutrijenasa u namirnicama smanjen usled načina prerade, transporta i skladištenja
 • uticaj aditiva na sadržaj i iskorišćenje mikronutrijenasa negativan
 • potreba za mikronutrijensima povećana kod konzumiranja alkohola i pušenja
 • izbor namirnica pogrešan

Da su zahtevi za kvalitet savremenog nutrijensa

 • Prirodno poreklo
 • Organski gajene sirovine sa ekološki nezagađenog zemljišta
 • Odsustvo konzervanasa i veštačkih aditiva
 • Bioiskoristljivost i sinergističko delovanje komponenti
 • Izbalansiran unos u organizam na način koji obezbeđuje stalno dejstvo

Da su antioksidansi molekuli sposobni da uspore ili spreče oksidaciju drugih molekula tako što sami bivaju oksidisani.

Da nedostatak ili nedovoljna količina antioksidanasa u organizmu rezultira oksidativnim stresom koji oštećuje ili ubija ćeliju.

Da su slobodni radikali nestabilni, hemijski veoma reaktivni atomi ili molekuli koji se u organizmu čoveka prirodno stvaraju u metaboličkim procesima.

Da slobodni radikali mogu, oksidišući biološki neophodne elemente ćelijskog sadržaja, da prouzrokuju gubitak funkcije i smrt ćelije.

Da savremena medicina u slobodnim radikalima prepoznaje moguće uzročnike mnogih degenerativnih promena i bolesti i preranog starenja organizma.

Da se snaga antioksidanasa može izmeriti.

Da se izmerena snaga antioksidansa izražava u jedinicama ORAC.

Da je ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) mera kapaciteta antioksodansa da neutralizuje slobodne radikale.

Da korišćenjem dijetetskih suplemenata standardizovanih na ORAC tačno znamo koliko smo antioksidantne aktivnosti obezbedili organizmu svakoga dana.

 • Da je cink oligoelement neophodan za zdravlje: za pravilan rast i razvoj, izgradnju i funkcionisanje imunog sistema, sintezu proteina, zarastanje i regeneraciju rana, očuvanje integriteta i vitalnosti kože, reproduktivnih organa i čula

 • Da je vitamin C antioksidans neophodan za odvijanje 300 metaboličkih procesa u organizmu, da doprinosi ublažavanju štetnih efekata zagađene okoline na organizam, umanjuje rizik od razvoja infektivnih i degenerativnih bolesti i jača imunitet

Da je glutation osnovni, najvažniji antioksidans, zaštitnik svih drugih antioksidanasa, koji se prirodno stvara u organizmu.

Da snaga njegovog dejstva potiče od sumporne SH grupe na koju se "lepe" različite štetne materije u organizmu uključujuči slobodne radikale, toksine i teške metale.

Da je glutation neophodan za očuvanje zdravlja jer je zadužen za detoksikaciju organizma, održanje imuniteta i sprečavanje razvoja upalnih bolesti.

Da od količine glutationa u organizmu zavisi opšte dobro stanje, aktivnost, kondicija, sprečavanje razvoja bolesti i procesa starenja.

Da sposobnost organizma da sam proizvodi visok nivo glutationa u ćelijama počinje da opada već od dvadesete godine života.

Da su ostali uzroci smanjene količine glutationa u organizmu

 • Neodgovarajuća ishrana
 • Toksini
 • Određeni lekovi
 • Stres
 • Trauma
 • Infekcije
 • Zračenje
 • Zagađenje životne sredine

Da se "pilulom" glutationa ne može nadoknaditi nedostatak u organizmu; tako unet glutation biva svaren u digestivnom traktu.

Da su namirnice i dijetetski suplementi na bazi povrća bogatog sulforafanom i drugim jedinjenjima sumpora: cvet i posebno klice brokole, kelj, prokelj, kupus, karfiol, crni i beli luk, uz stalnu umerenu fizičku aktivnost, jedan od osnovnih načina da se poveća stvaranje glutationa u oganizmu.

Pojačajte glutation, kliknite na moguće REŠENJE!

I da ponovimo reči prof. Linusa Paulinga da bi ih uvek imali na umu:

"Moderna medicina je otkrila da optimalnom količinom nutrijenasa mogu biti prevenirane i lečene mnoge bolesti bez upotrebe skupih lekova i hirurgije."