PUNICAPROT®uputstvo 

Koncentrat snažnih polifenolnih antioksidanasa iz celog ploda nara sa korom i semenkama za:

 • zdravlje krvnih sudova i cirkulaciju krvi
 • sprečavanje oksidacije štetnog LDL holesterola
 • smanjenje rizika za nastanak ateroskleroze i poremećaja krvnog pritiska
 • cirkulaciju krvi u mozgu i očuvanje mentalne vitalnosti
 • ublažavanje tegoba u menopauzi
 • zdravlje mokraćnih puteva i prostate
 • jačanje sluznice, regulisanje mikroflore usne duplje i organa za varenje
 • jačanje imunog odgovora na viruse

Punikalagin, hidrolizovani tanini, elagna kiselina i njeni derivati, antocijanini, druga polifenolna jedinjenja, vitamini i minerali:

 • čuvaju zdravlje i opšte dobro fizičko i mentalno stanje organizma
 • štite organizam od razvoja degenerativnih i upalnih bolesti
 • jačaju ukupnu otpornost organizma na različite štetne uticaje pa i one koji mogu da uzrokuju promene ćelijske građe i funkcije
 • sprečavaju prerano starenje

Nar
(Punica granatum)

Kratka priča o naru

Nar je grmoliko, nisko drvo, nepravilno razgranato, ispucalog stabla, sivkaste kore, ponekad sa bodljama, sjajnih listova koji zimi opadaju. Na vrhovima grana su divni crveni cvetovi iz kojih se formira plod, krupan kao jabuka, rumene boje, glatke, čvrste kore, sa ostacima cvetne čašice na vrhu u obliku krune. Plod je pun crvenih spolja mesnatih semenki koje su omiljeno voće stanovnika Mediterana. O naru postoje zapisi još iz biblijskih vremena. Gajen je kao voćka, ukrasno i lekovito drvo. Poreklom sa Bliskog i Srednjeg istoka, raširio se po svim regijama suptropske i umereno tople klime, gde raste samoniklo ili se gaji. Poznavali su ga i upotrebljavali za lek Egipćani, Grci i Rimljani. Nađen je u starim egipatskim grobnicama. U Evropu su ga iz Kartagine preneli Rimljani za vreme punskih ratova. Odatle potiče i latinski naziv Punica granatum.

Blagotvorno dejstvo na organizam čoveka i lekovita svojstva ovog prelepog grma poznata su od davnina. Nisu svi delovi biljke istog dejstva. Od kore grana, stabla i korena nekada je spravljan vrlo efikasan lek protiv crevnih parazita. Narodi Srednjeg Istoka, Azije i Južne Amerike i danas žvaću latice cveta i koru ploda koji su izuzetno bogati taninima kako bi ojačali sluznicu usne duplje i digestivnog trakta i sprečili nastanak nekih bolesti usta i desni.

Iskustva potekla iz tradicionalne primene nara podstakla su savremena naučna istraživanja kojima su potvrđeni mnogi korisni efekti nara za organizam čoveka. Tako je, krajem prošlog veka, nar stekao zasluženu, veliku popularnost i u zapadnom svetu a sokovi i preparati od ploda nara postali izuzetno tražena, potpuno bezbedna i netoksična sredstva za očuvanje zdravlja.

Iz ploda nara izolovan je čitav niz supstanci koje sadejstvuju u blagotvornom delovanju na organizam čoveka: punikalagin, hidrolizovani tanini, antocijanini, elagna kiselina i njeni derivati, druga polifenolna jedinjenja, vitamini i minerali. Naročito su kora ploda i semenke bogati punikalaginom i dugim polifenolima, snažnim antioksidansima koji deluju kao štit organizmu čoveka, a posebno kardiovaskularnom sistemu, u odbrani od štetnog delovanja slobodnih radikala.

Jedan od identifikovanih mehanizama dejstva nara je inhibicija transkripcije faktora koji pokreću zapaljensku reakciju u organizmu. Smatra se da punikalagini ploda nara doprinose inhibiciji enzima hidrolaze rastvorljivih epoksida (Soluble epoxide hidrolase; sEH), široko rasprostranjenog u tkivima čoveka. Visoka aktivnost ovog enzima se povezuje sa hipertenzijom i upalnim procesima.

Mnoge do danas sprovedene pretkliničke i kliničke studije pokazale su da nar doprinosi boljoj cirkulaciji krvi u čitavom organizmu uključujući i moždanu cirkulaciju i čuva zdravlje krvnih sudova tako što doprinosi sprečavanju oksidacije LDL holesterola a time i smanjenju rizika za pojavu ateroskleroze, povišenog krvnog pritiska, senilnosti i ublažavanju tegoba uzrokovanih cirkulatornim i hormonskim promenama u menopauzi. Pokazano je da nar doprinosi očuvanju zdravlja mokraćnih puteva i prostate, jačanju sluznice, regulisanju mikroflore usne duplje i organa za varenje i jačanju ukupne otpornosti organizma.

Izuzetan antioksidantni potencijal nara predmet je stalnih novih kliničkih istraživanja sa ciljem da se u potpunosti dokaže njegovo dejstvo na različite štetne uticaje za koje je poznato da mogu da uzrokuju promene ćelijske građe i funkcije i na taj način uzrokuju degenerativne bolesti, prevremeno starenje i gubitak fizičke i mentalne vitalnosti. Posebna se pažnja poklanja istraživanjima potencijalnih koristi kod hiperplazije prostate, neželjenih dejstava hemoterapije, nekih bakterijskih i gljivičnih infekcija.

Punikalagin

Punikalagin je supstanca od koje u najvećoj meri potiču antioksidantna svojstva nara a time i dobrobit za očuvanje zdravlja.

Punikalagin pripada polifenolskim jedinjenjima, supstancama široko rasprostranjenim u biljnom svetu. Ima kompleksnu strukturu koju karakteriše prisustvo mnoštva fenolskih OH grupa koje su hvatači slobodnih radikala.

Punikalagin se rastvara u vodi i ima visoku bioraspoloživost. To je najveći molekul koji se, posle oralnog uzimanja, detektuje u krvi u nepromenjenom obliku. Merenjem ORAC* je pokazano da punikalagin u cirkulaciji može da poveća antioksidantni kapacitet plazme i preko 30%. Ispitivanjima na životinjama je pokazano da ne ispoljava toksične efekte ni kada se daje u visokim, ponovljenim dozama.

* ORAC je mera kapaciteta određene supstance da neutralizuje slobodne radikale.